Měření jízdních obrysů a příčných profilů


Měření je důležitou součástí výrobních i provozních činností. Zvyšuje se kvalita výrobků, způsob kontroly a zefektivňuje se údržba.

Účinné měřící systémy MiniProf jsou určeny pro zjišťování příčných profilů brzdových kotoučů, kolejnic, jízdních obrysů kol i jejich vzájemného působení. Špičkový software umožňuje rychle vyhodnocovat naměřené soubory dat, provádět výpočty, srovnání a export dat do jiných běžně používaných programů. Jedná se o KONTAKTNÍ měření !

Zobrazit více
Měření jízdních obrysů a příčných profilů

Měření jízdního obrysu kola

Zařízení MiniProf Wheel je uzpůsobeno pro měření v provozních podmínkách – je snadno použitelné, rychlé, je odolné a teplotně stabilní (titan). Naměřené hodnoty patří k nejpřesnějším z dostupných měřidel. Přesnost měřidel je prakticky konstantní. Měří kontaktním způsobem.

Více informací zde

MiniProf Wheel

Magneticky upevnitelné k vnitřnímu čelu věnce nebo obruče Vhodné pro mnoho typů kol Možné uzpůsobit specifickým požadavkům uživatele Použitelné s PDA

MiniProf Wheel

MiniProf TwinHead Wheel

Kombinace dvou zařízení MiniProf Wheel s pevným spojením mezi koly Vhodné pro studie interakcí kol a kolejnic Magneticky upevnitelný k vnitřnímu čelu věnce nebo obruče Vhodné pro mnoho typů kol Možné uzpůsobit…

MiniProf TwinHead Wheel

Měření příčného profilu kolejnice

Pro sledování tendencí opotřebení kolejnic je vhodný MiniProf Rail vyrobený se stejnou precizností jako ostatní zařízení této skupiny.

Měřením se zaznamená příčný řez kolejnice, který se porovnává se vzorovým profilem a vyhodnocuje. MiniProf Rail se magneticky upevňuje na hlavu kolejnice a pomocí vytažené teleskopické tyče se opírá o protější kolejnici.

Více informací zde

MiniProf Rail

Pro měření příčného řezu kolejnice Magneticky upevnitelné na hlavu kolejnice Stabilizace pomocí teleskopické tyče Použití pro různé typy kolejnic včetně žlábkových

MiniProf Rail

MiniProf TwinHead Rail

Pro měření příčného řezu kolejnice a vzájemné polohy kolejnic (rozchod a sklon) Vhodné pro studie interakcí kol a kolejnic Magneticky upevnitelné na hlavu kolejnice Použití pro různé typy kolejnic včetně žlábkových

MiniProf TwinHead Rail

Měření profilu brzdového kotouče

MiniProf Brake jsou jednoduchá přenosná zařízení pro sledování opotřebení věnců brzdových kotoučů přepočítáním tloušťky disku a parametrů opotřebení. Výsledky usnadňují optimalizaci údržby a plnit bezpečnostní požadavky.

Více informací zde

MiniProf Brake pro kotouče integrované na kolo

Upevňuje se magneticky na vnitřní čelo obruče nebo okolek kola Okamžité vyhodnocení stavu kotoučů

MiniProf Brake pro kotouče integrované na kolo

MiniProf Brake pro kotouče integrované na osu dvojkolí

Upevňuje se magneticky na vnější průměr věnce brzdového kotouče Okamžité vyhodnocení stavu kotoučů

MiniProf Brake pro kotouče integrované na osu dvojkolí

Měření profilu výhybek

Je důležité sledovat nejen tvar kolejnic, ale i jejich vzájemnou polohu. Taková měření umožňuje MiniProf Switch.

Více informací zde

MiniProf Switch

Přídavné zařízení pro měření násobných profilů Rozšíření zařízení MiniProf Rail Umožňuje měřit jednotlivé profily i jejich vzájemnou polohu Možno použít se stabilizační teleskopickou tyčí

MiniProf Switch

Co o nás říkají?

 • „We have been cooperating with Sklenar, s. r. o., for more than 10 years, appreciating prompt service, professional handling, high quality and performance.“

  Rainer Nothhelfer SGH Schüttguthandling, Germany
 • „Great job, as always.“

  Michael Smilansky FUJI ROBOTICS, USA
 • „Sklenář, s. r. o., byla dobrá volba. Ačkoli byly naše
  požadavky velmi specifické, s výsledkem jsme byli
  vždy spokojeni.“

  Ing. Dalibor Krejsa, JSP International, s.r.o.
 • Looking back on a long and very appreciated partnership, we engaged Sklenar s.r.o. for an installation of a special lubrication system for top of rail. The manufactured parts by Sklenar s.r.o. were made of a high quality and the installation work was perfect. Another good cooperation with Sklenar s.r.o.

  Günter Herzig, Managing Director IGRALUB AUSTRIA GmbH
 • „Dodávka paletizačního robota splnila naše očekávání. Firma Sklenář, s. r. o., byla vyhodnocena jako jeden z našich nejlepších dodavatelů s exemplárním přístupem k řešení našich problémů.“

  František Peringer, Gypstrend, s.r.o.
 • V roce 2015 jsme zahájili zkušební provoz systému přimazávání okolků tramvajových kol a hlavy kolejnice dodaného firmou Sklenář s.r.o.. Používaný modifikátor tření HeadLub 90 splňuje potřebné parametry a jeho aplikací dochází k výraznému útlumu nežádoucího akustického tlaku a ke snížení opotřebení.
   

  Ing. Jan Šurovský, Ph.D., Dopravní podnik hl. m. Prahy (04/2016)

Máte zájem o naše služby? Nezávazně nás kontaktujte pro více informací.

Nezávazná poptávka