Úspěšné ukočení zkušebního provozu pražské mazací tramvaje


Dne 30. června byl Drážní úřad v Praze informován Dopravním podnikem hl.m. Prahy, akciová společnost o výsledcích zkušebního provozu speciálního tramvajového motorového vozu typ T3, ev.č. 5572 se systémem mazání temene kolejnice a okolku tramvajového kola tekutým modifikátorem tření od fy IGRALUB AG. Vůz během zkušebního provozu najel k 29.6.2015 celkem 35308 km a za celou dobu nebyly zaznamenány žádné negativní reakce řidičů. Provozní spolehlivost modifikátoru tření byla vyhodnocena kladně, proto byl doporučen ke schválení do provozu. (Zdroj informací: M. Slunečko, vedoucí jednotky Správa vozidel Tramvaje).
Oficiální ukončení zkušebního provozu bylo k datu 13. červenci 2015.

Co o nás říkají?

 • V roce 2015 jsme zahájili zkušební provoz systému přimazávání okolků tramvajových kol a hlavy kolejnice dodaného firmou Sklenář s.r.o.. Používaný modifikátor tření HeadLub 90 splňuje potřebné parametry a jeho aplikací dochází k výraznému útlumu nežádoucího akustického tlaku a ke snížení opotřebení.
   

  Ing. Jan Šurovský, Ph.D., Dopravní podnik hl. m. Prahy (04/2016)
 • „Dodávka paletizačního robota splnila naše očekávání. Firma Sklenář, s. r. o., byla vyhodnocena jako jeden z našich nejlepších dodavatelů s exemplárním přístupem k řešení našich problémů.“

  František Peringer, Gypstrend, s.r.o.
 • „We have been cooperating with Sklenar, s. r. o., for more than 10 years, appreciating prompt service, professional handling, high quality and performance.“

  Rainer Nothhelfer SGH Schüttguthandling, Germany
 • „Great job, as always.“

  Michael Smilansky FUJI ROBOTICS, USA
 • „Sklenář, s. r. o., byla dobrá volba. Ačkoli byly naše
  požadavky velmi specifické, s výsledkem jsme byli
  vždy spokojeni.“

  Ing. Dalibor Krejsa, JSP International, s.r.o.
 • Looking back on a long and very appreciated partnership, we engaged Sklenar s.r.o. for an installation of a special lubrication system for top of rail. The manufactured parts by Sklenar s.r.o. were made of a high quality and the installation work was perfect. Another good cooperation with Sklenar s.r.o.

  Günter Herzig, Managing Director IGRALUB AUSTRIA GmbH

Máte zájem o naše služby? Nezávazně nás kontaktujte pro více informací.

Nezávazná poptávka